Olgu Sunumu

Enfeksiyon Kökenli Pitriyazis Likenoides et Varilioformis Akuta: Bir Olgu Sunumu

  • Sibel Tekin
  • Meltem Türkmen
  • Bengü Gerçeker Türk
  • Gülşen Kandillioğlu
  • Can Ceylan

Turk J Dermatol 2009;3(4):93-96

Dokuz yaşında kız çocuğu yaklaşık iki ay önce kollarında başlayıp, haftalar içinde yüzünü de içine alacak şekilde tüm vücuduna yayılım gösteren kaşıntılı döküntülerle polikliniğimize başvurdu. Dermatolojik muayenesinde tüm vücutta hemorajik krutla örtülü, yer yer merkezi nekrotik görünümde yaygın papüloskuamöz lezyonlar saptandı. Hastada klinik olarak pitriyazis likenoides et varioliformis akuta (PLEVA) düşünülerek deri biyopsisi alındı. Histopatolojik incelemede epidermiste yaygın ekzositoz ve spongioz, papiller dermada ödem ve eritrosit ekzositozu ile dermada belirgin perivasküler lenfosit infiltrasyonu görüldü. Hastanın boğaz kültüründe Streptococcus pyogenes üredi.

Ayrıca idrar tetkikinde bol lökosit görülmesi üzerine istenen idrar kültüründe de Escherichia coli üredi. Histopatolojik bulguları da PLEVA?yı destekleyen hastaya her iki enfeksiyon ajanına da etkili bulunan ve aynı zamanda PLEVA tedavisinde yeri olan, eritromisin 250mg 4x1 oral olarak başlandı. Tedaviye hızlı bir şekilde yanıt veren hastada, lezyonların yarıdan fazlasının tedavinin ilk 10 günü içinde gerilediği görüldü. Bu sunumda PLEVA?lı çocuk olgunun sistemik eritromisin sağaltımından sonra göstermiş olduğu hızlı ve dramatik yanıt, literatür bilgileri ışığı altında ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: PLEVA, enfeksiyon, tedavi, eritromisin