Editörden

Editörden

  • Soner Uzun

Turk J Dermatol 2018;12(3):0-0

Sayın Okurlarımız, Değerli Meslektaşlarımız,

2018 yılının üçüncü sayısı ile karşınızdayız.

Dergimizin bu sayısındaki “Sürekli Eğitim” bölümümüz “Tedaviyi Belirlemede Tanısal Yaklaşımların Rolü” başlıklı derlemeye ayrılmıştır. Ali Haydar Eskiocak ve Murat Durdu tarafından hazırlanan bu derlemede dermatolojik hastalıkların tedavisini belirlemede dermatologlara yardımcı olabilecek tanısal testlere vurgu yapılmakta ve klinik pratikte kullanabileceğimiz ipuçları verilmektedir. Makalenin sonundaki konuya ait sorular öğrendiklerimizi sınama imkanı verecektir.

Bu sayıda ayrıca, “Türkiye’de Dermatoloji Alanında Yapılan Yayınların Beş Yıllık Değerlendirmesi”, “Malign Melanomlu Hastalarda Serum Amiloid A ve Lipoprotein İlişkili Fosfolipaz A2 Düzeyleri: Klinik Değerlendirme ve Evre ile Korelasyon”, “Alopesi Areatalı Hastalarda El Dermoskopu Kullanarak Tedaviye Yanıtın Değerlendirilmesi” başlıklı değerli araştırma makalelerimiz de yer almaktadır.

“Olgu Sunumu” ve “Yeni Yayınlar”ın tanıtıldığı bölümleriyle dergimizin bu sayısının da siz okurlarımızın beğenisini kazanacağı umuduyla bir sonraki sayıda görüşmek üzere sağlık ve esenlikler dileriz.

Editör
Soner Uzun