Editörden

Editörden

  • Soner Uzun

Turk J Dermatol 2017;11(4):0-0

Editörden

Sayın Okurlarımız, Değerli Meslektaşlarımız,

2017 yılının son sayısı ile karşınızdayız.

Dergimizin bu sayısındaki Sürekli Eğitim bölümümüz “Erişkin Dermatoloji Hastalarının Aşılanması” başlıklı derlemeye ayrılmıştır. Deri hastalıklarında, hastalığa ve kullanılan immünosupresif ve immünomodülatuar tedavilere bağlı enfeksiyonlara eğilimin arttığı bilinmektedir. Bu derlemede erişkin dermatoloji hastalarının, özellikle de bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullananların bağışıklanmasına değinilmiştir. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Sosyal Pediatri Bilim Dalı öğretim üyesi Sevtap Velipaşaoğlu ve Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı öğretim üyesi Özlem Dicle hocalarımız tarafından hazırlanan bu derlemenin, sıkça ihtiyaç duyduğumuz bağışıklamaya yönelik klinik uygulamalarımıza ışık tutacağına inanıyoruz. Bir diğer derlememiz ise İrem Doğan Turaçlı tarafından hazırlanan ve son yıllarda melanomun hedefe yönelik tedavilerinde ön plana çıkan moleküler değişikliklerin irdelendiği “Malign Melanom Oluşum ve İlerleme Sürecinde Gözlenen Bazı Moleküler Değişimler” başlıklı makaledir.

Bu sayıda; El Egzamasında Yama ve İğne Testleri: Altmış Yedi Olguluk Seri Sonuçları, Psoriasisli Hastalarda Odyovestibüler Bulguların Değerlendirilmesi, Psoriasis ve Metabolik Sendrom İlişkisinde Nörotrofinlerin Rolünün Değerlendirilmesi, Tinea Pedis Tedavisinde Topikal %1 Butenafin ve Topikal %1 Siklopiroks Olaminin Etkinlik, Güvenilirliğinin Karşılaştırılması ve Bu Tedavilerin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi: Randomize Tek Kör Bir Çalışma, Hasta ve Gözlemci Skar Değerlendirme Ölçeği’nin Türk Toplumu için Yanık Hastalarında Geçerlik ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi başlıklı beş değerli araştırma makalesine yer veriyoruz.

Bu sayımızın Tanı ve Tedavi Rehberi “Vulvar Hastalıkların Yönetiminde 2016 Avrupa Rehberi”ne ayrılmıştır. Ayşe Kavak, Bilgen Erdoğan ve Zeynep Topkarcı tarafından dilimize çevrilen rehberin klinik uygulamalarınızda çok yararlı bir kaynak olacağını düşünüyoruz.

Olgu Sunumu, Dermatolojik İnciler makaleleri ve yeni yayınların tanıtıldığı bölümleriyle dergimizin bu sayısının da siz okurlarımızın beğenisini kazanacağı umuduyla 2018 yılının ilk sayısında görüşmek üzere sağlık ve esenlikler dileriz.

EditörSoner Uzun