Derleme

Dermoskopik Terminolojinin Dilimize Uyarlanması: Türk Dermatoloji Derneği Dermoskopi Çalışma Grubu Uzlaşısı

10.4274/tdd.2013.7.206

 • Fezal Özdemir
 • Işıl Kılınç Karaarslan
 • Bengü Gerçeker Türk
 • Sedef Şahin
 • Mustafa Turhan Şahin
 • Oya Oğuz
 • Murat Orhan Öztaş
 • Ercan Arca
 • Tülin Mansur
 • Ayşe Anıl Karabulut
 • Nida Kaçar

Turk J Dermatol 2013;7(4):206-235

İngilizce literatürde kullanılmakta olan dermoskopik terminolojinin Türkçeleştirilmesinde ortak bir dil kullanılabilmesi amacı ile “Dermoskopik Terminoloji Uzlaşı Toplantısı” 24 Şubat 2012 tarihinde, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı'nda gerçekleştirilmiştir.

Bu makalede, bu toplantı sonucunda uzlaşı sağlanan Türkçe terminoloji, tanımlamalar ve görsel örnekleri eşliğinde bir sözlük olarak sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dermoskopi, terminoloji, melenom\r\n