Editöre Mektup

Dermatozis Papuloza Nigra'da Topikal Kantaridin Tedavisinin Etkisizliği

  • Berna Aksoy
  • Ekrem Civaş
  • Hüseyin Üstün

Turk J Dermatol 2009;3(2):50-51