Derleme

Dermatolojide Antioksidan Sistem

  • Şemsettin Karaca
  • Hüsna Güder

Turk J Dermatol 2009;3(2):32-39

Sağlıklı vücutta, oksijen radikalleri ile antioksidan savunma mekanizmaları tam bir denge halinde çalışır. Reaktif oksijen türevlerinin aşırı üretimi veya yetersiz tüketimi oksidatif stresle sonuçlanır, bu da lipid peroksidasyonu, DNA mutasyonu ya da kırılması, enzim aktivasyonu ya da inaktivasyonu ve protein oksidasyonuna yol açar.

Klinik olarak deride, eritem, ödem, kırışıklık, fotoyaşlanma, inflamasyon, otoimmünreaksiyon, hipersensivite, keratinizasyon bozuklukları, preneoplastik ve neoplastik lezyonları içeren olumsuz etkiler ortaya çıkar. Reaktif oksijen türevlerinin birçok deri hastalıklarında rol oynamalarına rağmen, biyolojik hedefleri ve patojenik etki mekanizmaları henüz tam olarak anlaşılamamıştır.

Ayrıca, reaktif oksijen türevlerinin etkilerine yönelik terapötik yaklaşımda stratejiler hala yetersizdir. Bu derlemenin amacı, okuyuculara reaktif oksijen türevleri, antioksidanlar ve rol oynadıkları dermatolojik hastalıklar hakkında bilgi vermektir.

Anahtar Kelimeler: Oksidatif stres, antioksidanlar, deri hastaliklari