Derleme

Dermatoloji ve Dermatopatolojide Sosyal Medya Araçlarının Kullanımı: Yeni Nesil Mesleki İletişim ve Eğitim Yöntemi

10.4274/tdd.3279

  • Pembe Oltulu
  • Sıdıka Fındık
  • İlkay Özer

Gönderim Tarihi: 03.07.2017 Kabul Tarihi: 06.10.2017 Turk J Dermatol 2018;12(2):80-84

Sosyal medya (SoMe); bilgisayarlar (akıllı telefon, tablet, notebook) ve internet tabanlı teknolojileri kullanan interaktif bir iletişim şeklidir. SoMe ile fikir, video, resim ve dosyalar kolayca paylaşılabilir; uzak mesafelerdeki insanlarla anında iletişim ve iş birliği kurulabilir. Twitter, Facebook, Instagram ve Youtube bilgi paylaşımı için oldukça etkin SoMe araçlarıdır. Buralardaki paylaşımlar, ulusal ya da uluslararası düzeyde olabilir. Son yıllarda SoMe araçları, hasta-hekim iletişimi yanı sıra, tıp alanında mesleki eğitim ve becerilerin artırılması adına meslektaşlar arasında iletişim için oldukça güzel fırsatlar sunmaktadır. Çünkü, iyi bir eğitim için büyük merkezlere ve deneyimli eğiticilere ulaşmak zaman, maliyet ve dil problemleri nedeniyle çoğu zaman zor ve zahmetlidir. Ancak SoME araçları sayesinde bu sorun kısmen çözülebilmektedir. Dermatoloji ve dermatopatoloji ise görsel temelli eğitim için bu araçların en uygun kullanılabileceği tıbbi alanlardandır. Bu makalede, SoMe araçlarının mesleki eğitim ve iletişim için olumlu katkılar sağlayabildiğinin farkındalığını oluşturmak, bu alanlarda çalışan hekimlerin dermatoloji ve dermatopatoloji eğitim ve pratiği konusunda deneyimlerinin artırılmasında SoME araçlarının kullanımının öneminden bahsederek ipuçlarını paylaşmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, dermatoloji, dermatopatoloji, eğitim, iletişim, iş birliği

Tam Metin (İngilizce)