Son Güncelleme: 22.12.2017

Özgün Araştırma

Türkiye’deki Pemfigus Hastalarinin CTLA-4 +49 A/G, -318 C/T, -1661 A/G, CT60 A/G Gen Polimorfizmleri

10.4274/tdd.3226

  • Ali Bacanli
  • Ayse Akman Karakas
  • Nilgün Sallakçi
  • Sühan Günasti Topal
  • Soner Uzun
  • Erkan Alpsoy

Gönderim Tarihi: 28.01.2017 Kabul Tarihi: 06.03.2017 Turk J Dermatol 2017;11(2):75-79

Amaç: Yasami tehdit eden bir grup büllesme gösteren hastaligi ifade eden pemfigus, desmozomlardaki hücreler arasi yapismayi saglayan ve desmoglein 1 ve/veya 3 isimli proteinlere karsi otoantikorlardan kaynaklanir. Sitotoksik T-lenfosit-iliskili antijen (CTLA)-4’ün, bu otoimmün reaksiyonda rol alan T lenfositlerin negatif regülasyonundaki önemi iyi bilinmektedir. Bu moleküle iliskin gen polimorfizmleri otoimmüniteyi etkilemektedir. CTLA-4 +49 A/G, -318 C/T, -1661 A/G and CT60 A/G gen polimorfizmlerinin Türk popülasyonunda pemfigus yatkinligina yol açip açmadigini belirlemeyi amaçladik. Yöntemler: Polimeraz zincir reaksiyonu-restriksiyon fragman uzunluk polimorfizmi metodu yardimiyla 118 pemfigus hastasi ve 108 saglikli kisinin bu tek nükleotid polimorfizmleri için genotiplerini saptadik. Bulgular: CTLA-4 +49 A/G, -318 C/T, -1661 A/G ve CT60 A/G allel ve genotip dagilimlarinin sikliklari pemfigus hastalari ve saglikli kontroller arasinda farkli degildi (sirasiyla p=0,643, OR=0,931; p=0,847, OR=1,160; p=0,968, OR=0,975; p=0,173, OR=1,303). Sonuç: Bu polimorfizmlerin Türk popülasyonunda pemfigus yatkinligi ile iliskili olmadigi sonucuna vardik. Bu, söz konusu 4 CTLA tek nükleotid polimorfizminin pemfigus yatkinliginda olasi rolünün eszamanli arastirildigi ilk çalismadir. CTLA-4 -1661 A/G gen polimorfizminin pemfigustaki rolü daha önce çalisilmamistir.

Anahtar Kelimeler: CTLA-4, otoimmünite, gen, polimorfizm, pemfigus, Türkiye

Tam Metin (İngilizce)