Olgu Sunumu

Asitretin Tedavisi Sonrasında Hafif Alevlenmeler ile Seyreden Bir Juvenil Subkorneal Dermatoz Olgusu

10.5152/tdd.2010.14

  • F. Şule Afşar
  • Ragıp Ortaç
  • Gülden Diniz

Turk J Dermatol 2010;4(3):84-87

Subkorneal püstüler dermatoz (SPD) nadir görülen, kronik olarak tekrarlayan püstüller ile karakterize bir deri hastalığıdır.

Burada, tipik klinik ve histopatolojik bulgulara dayanılarak SPD tanısı almış 2 yaşında bir erkek çocuk hasta sunulmaktadır. Hasta beş aylık oral asitretin tedavisinin ardından tam olarak iyileştikten kısa bir süre sonra daha hafif şiddette rekürrensler ile kronik seyir göstermiştir. (Turk J Dermatol 2010; 4: 84-7)

Anahtar Kelimeler: Subkorneal püstüler dermatoz, asitretin, çocuklar, tedavi